Update image not found

Denne feilmeldingen kommer fram på lesebrettet når du har holdt inne av- og på-knappen og ok-knappen samtidig. Dette setter lesebrettet i modus for oppdatering av programvare. Hvis det ikke ligger noen oppdatering av programvare ute, eller du ikke har lastet ned ny programvare, vil brettet låse seg.

Du løser dette problemet ved å holde reset-knappen, av- og på-knappen og ok-knappen inne samtidig rundt 5-6 sekunder, så vil låsingen av brettet opphøre.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

logg på hvis du vil legge inn en kommentar.