Laste ned ebøker - Overføring av ebøker fra pc til Digitalbok Touch

Etter overføring av Digitalbok til Tanum.no 30.04.2015 kan du ikke lenger laste ned ebøker direkte på Digitalbok touch via wi-fi. Du kan fortsatt lese ebøker på lesebrettet, men ebøkene må lastes ned til pc/mac og så overføres til lesebrettet via usb-kabel

For å overføre ebøker fra pc til lesebrett må følgende kriterier være oppfylt:

1. Lesebrettet ditt må være skrudd på og koblet til pc/mac med usb-kabel
2. Lesebrettet og leseprogrammet på din pc/mac må være autorisert med samme
   BokskyaID/AdobeID. Dette er nødvendig for at kopibeskyttede ebøker skal kunne overføres og åpnes på lesebrett
3. Lesebrettet må støtte Adobe DRM. Både Digitalbok touch og Digitalbok Nova gjør dette (de aller fleste lesebrett utenom Kindle støtter også Adobe DRM)


Slik overfører du en ebok du har lastet ned til pc til Digitalbok touch/Digitalbok Nova

- Slå på lesebrettet og koble det til pc med usb-kabel.
- Når du får spørsmål på lesebrettet om du vil koble lesebrettet til maskinen, bekreft med OK
- Lesebrettet blir nå synlig som en flyttbar enhet på din maskin. Hvis du åpner Adobe Digital Editions vil du også se lesebrettet som et ikon i venstremenyen

Du kan deretter velge om du vil overføre eboken til lesebrettet direkte i Adobe Digital Editions, som vist i denne artikkelen eller ved å flytte over filene fra området de er lagret på maskinen din til lesebrettet som flyttbar enhet. Hvis du flytter ebokfilene fra området de er lagret på til lesebrettet som flyttbar enhet, sikrer dette at ebøkene havner i riktig mappe på brettet.

Veiledningen under gjelder for Windows 7

Klikk på Windows-/Start-knappen nederst i venstre hjørne på din pc
Velg Dokumenter og deretter undermappe Adobe Digital Editions (evt. Datamaskin> Biblioteker>Dokumenter > My Digital Editions)

Når du åpner mappen My Digital Editions, finner du ebokfilene du har lastet ned lagret her med navn og med epub som format. Hvis eboken ikke befinner seg her, finner du den under mappen Nedlastinger istedet, også her med navn og med epub som format

Finn lesebrettet som flyttbar enhet i Windows utforsker på din pc. Flyttbare enheter befinner seg under Datamaskin. Klikk på linjen med lesebrettet så undermappene på lesebrettet blir synlig

Gå tilbake til My Digital Editions (evt. Nedlastinger, hvis ebokfilen har lagt seg der) og dra ebokfilen du vil overføre bort til lesebrettet som flyttbar enhet og legg den i undermappen Digital Editions på lesebrettet. Digital Editions er undermappe 3 ovenfra på lesebrettet.

Eboken er nå overført til bokhylla på lesebrettet og du kan høyreklikke på lesebrettet for å trykke "løs ut" og koble det fra din pc

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

logg på hvis du vil legge inn en kommentar.